info@moduasm.com
Dalian Modiwlaidd Technology Technology Co, Ltd
News Detail
Cartref > Newyddion > Cynnwys

Rhagofalon o'r Ysgol

Materion sydd angen sylw

1. Rhaid gosod y cynghorydd ar dir gadarn a sefydlog, ac ni ddylid ei osod ar rew, eira neu dir llithrig heb offer sgid a chyfarpar sefydlog.

2. blinder corff, defnydd o gyffuriau, yfed alcohol neu anableddau corfforol, yn gwahardd defnyddio ysgol.

3. peidiwch â sefyll ar y camau 1 metr i ffwrdd o ben yr ysgol, cadwch uchder o 1 metr, peidiwch byth â dringo pwynt cefnogol uchaf y brig.

4. ni waharddir unrhyw bwysau pwysau yn ystod y llawdriniaeth.

5. gwahardd defnyddio ysgol mewn gwynt cryf

6. Mae ysgol fetel yn cynnal trydan i osgoi ger y lle byw

7. Wrth ddringo, mae pobl yn wynebu'r ysgol, yn dal eu dwylo gyda'i gilydd, ac yn cadw canol y disgyrchiant yng nghanol y ddwy ysgol.

8. peidio â bod yn fwy na phen eich pen er mwyn atal y corff rhag colli cydbwysedd a pherygl.

9. gwahardd croesi yn uniongyrchol o un ochr i'r ysgol i'r ochr arall.